REKISTERISELOSTE

 

 

Kuusilinna Oy tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

 

Rekisterinpitäjä:

Huonekaluliike Kuusilinna Oy (Y-tunnus 1639686-3)

Annankatu 24

00100 Helsinki

puh. (09) 607 354

huonekaluliike@kuusilinna.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jani Kuusilinna

Annankatu 24

00100 Helsinki

puh. (09) 607 354

huonekaluliike@kuusilinna.fi

 

Rekisterin nimi:

Huonekaluliike Kuusilinna verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuin asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin. Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. 

 

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista. Tämän lisäksi asiakkaan määrittelemä salasana ja käyttäjätunnus, jotka ovat vain asiakkaan tiedossa. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteiden säilymisen ajan. Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

 

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua, ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti. 

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterinkäyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti myymälässämme. 

Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

 

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.